Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció de defensa del Sistema Públic de Pensions

Moció de defensa del Sistema Públic de Pensions

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril una moció per instar als partits que han aconseguit escó a les eleccions generals, que demanin als seus parlamentaris que defensin el Sistema Públic de Pensions.

La moció proposa els següents acords:

Primer. Que les pensions quedin blindades i garantides pels pressupostos generals de l’Estat mitjançant un repartiment equitatiu, via impositiva, de la riquesa que genera la massa productiva del nostre país.

Segon. Que es prioritzi una reforma fiscal progressista i una reforma laboral com a mesures necessàries perquè el sistema de pensions asseguri unes pensiones dignes i suficients.

Tercer. Que les pensions es revaloritzin anualment segons l’increment de l’IPC i s’elimini la bretxa per raons de gènere.

Quart. Que es doti la Llei de dependència dels recursos necessaris per atendre totes les demandes existents i aconseguir una oferta suficient de residencies públiques i altres serveis per a persones depenents.

Que l’estat aporti els fons als quals es va comprometre quan es va aprovar la Llei de Dependència. Instant a que els recursos que no hi han estat dedicats durant els anys transcorreguts, siguin transferits a la Generalitat perquè es puguin destinar al finançament de residències de gent gran, que no es duen a terme per manca de recursos.

Cinquè. Transmetre la present moció a tots els partits polítics, als sindicats, a la Coordinadora Estatal de las Marees de Pensionista, als grups polítics del Parlament espanyol i al Govern Central, als grups polítics del Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat, als Casals de la Gent Gran de Badalona i a la Marea de Pensionistes de Badalona.

La moció es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 2 de maig de 2019