Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció sobre la situació de l'avinguda Cerdanya

Moció sobre la situació de l'avinguda Cerdanya

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril una moció sobre la situació de l'avinguda Cerdanya.

La moció proposa els següents acords:

1-Que l’avinguda Cerdanya quedi alliberada de l’ocupació dels camions de neteja de l’empresa FCC.

2-Que aquesta via torni a ser pública i pugui ser utilitzada amb normalitat pels veïns i veïnes dels barris de Bufalà, Pomar i Morera.

3-Que es regularitzi de forma correcta la circulació d’aquest avinguda i es fixin les senyalitzacions necessàries per fer compatible la circulació dels vianants amb la dels vehicles.

4-Que es produeixi la rehabilitació de la zona i que es netegi tot el paviment que ha quedat greument afectat.

5-Que es faci una actuació immediata sobre els efectes de la contaminació que durant tots aquests anys ha estat afectant greument les nostres platges.

La moció es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals de PP, GBC, PSC, ERC, PDiU i ICV-EUiA. El grup municipal de Ciutadans es va abstenir.

Badalona, 2 de maig de 2019