Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció a favor de no utilitzar missatges racistes ni xenòfobs en les properes eleccions municipals

Moció a favor de no utilitzar missatges racistes ni xenòfobs en les properes eleccions municipals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril una moció a favor de no utilitzar missatges racistes ni xenòfobs en les properes eleccions municipals. La moció proposa els següents acords: Primer.- Demanar a totes les forces polítiques de Badalona que llurs discursos electorals es facin amb respecte i ponderació vers les diversitats d'orígens, cultures i tradicions religioses. Segon.- Que cap discurs electoral caigui en la irresponsabilitat d’utilitzar missatges exclusivistes i racistes o xenòfobs. Tercer.- Demanar un posicionament públic en el Ple Municipal de Badalona per tal de ser emparats en l’acord signat per totes les forces polítiques al Parlament de Catalunya el passat dia primer d’abril. La moció es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals. Badalona, 2 de maig de 2019