Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per la posada en marxa de les rampes mecàniques del carrer Cuba i per la millora de l'espai públic al barri de Sant Crist

Moció per la posada en marxa de les rampes mecàniques del carrer Cuba i per la millora de l'espai públic al barri de Sant Crist

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril una moció per la posada en marxa de les rampes mecàniques del carrer Cuba i per la millora de l'espai públic al barri de Sant Crist. La moció proposa els següents acords: 1. Reparar i posar en funcionament les rampes mecàniques del carrer Cuba i garantir el seu correcte manteniment d’ara endavant. 2. Garantir el bon manteniment de les noves infraestructures d’accessibilitat, com les futures escales del carrer Fortuny. 3. Realitzar la poda de l’arbrat del barri i garantir el bon manteniment del verd urbà existent a les places i carrers. 4. Planificar i portar a terme mesures de pacificació del trànsit del barri, tant als carrers interiors com a les principals vies de circulació. 5. Planificar i eliminar les barreres arquitectòniques al barri, amb especial atenció a les voreres, i garantir el bon manteniment de l’asfalt dels carrers. 6. Donar a conèixer els acords presos al veïnat del barri i al seu teixit associatiu, així com als mitjans de comunicació locals. La moció es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals. Badalona, 2 de maig de 2019