Twitter Facebook Instagram Youtube

Declaració com a Bé Cultural d’Interès Local de les activitats que desenvolupa el Club Nàutic Bétulo

Declaració com a Bé Cultural d’Interès Local de les activitats que desenvolupa el Club Nàutic Bétulo

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril declarar com a Bé Cultural d’Interès Local les activitats que desenvolupa el Club Nàutic Bétulo.

El dictamen indica que es considera convenient procedir per part de l’Ajuntament a la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local de les activitats que desenvolupa el Club Nàutic Bétulo donada la transcendència que suposa per a la ciutat preservar i fomentar les esmentades activitats que tenen una forta tradició a la ciutat i es consideren com a patrimoni cultural esportiu immaterial.

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 2 de maig de 2019