Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica de l'equipament sanitari-assistencial a l'illa 3 del Polígon A del Port - CAP Gorg

Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica de l'equipament sanitari-assistencial a l'illa 3 del Polígon A del Port - CAP Gorg

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril el Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica de l'equipament sanitari-assistencial a l'illa 3 del Polígon A del Port - CAP Gorg. L’àmbit del pla és la parcel·la delimitada pels carrers Antoni Bori, Alfons XII i el passeig central del sector del Port. La parcel·la és una de les cessions d’equipament públic del Polígon A del Port de Badalona. L’any 2013 es va aprovar un planejament que va definir l’ús sanitari-assistencial en aquesta parcel·la del barri del Gorg i en el mateix planejament es va fixar que aquesta parcel·la seria de titularitat de l’Institut Català de la Salud a canvi d’uns terrenys de l’Ajuntament a l’entorn de Can Ruti. Aquest pla es formula a iniciativa d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (GISA) i de l’Institut Català de la Salut. Amb 450 m² de superfície les condicions d’edificabilitat li permeten una superfície de sostre per a les diferents instal·lacions d’aproximadament 2000 m². El Pla especial es redacta per poder preveure la integració de l’edifici d’equipament dins una illa destinada majoritàriament a edificació plurifamiliar. El que planteja el pla especial és establir unes estratègies de façana de l’equipament que garanteixin la seva integració en el conjunt de l’illa. La implantació d’un nou Centre d’atenció Primària en aquest sector permet equilibrar el servei sanitari del barri, preveient per endavant l’augment del veïnat que el nou sector residencial representarà, amb més de 2000 nous habitatges. El dictamen es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals. Badalona, 2 de maig de 2019