Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional del Pla de millora urbana que modifica puntualment la UA 12 del PERI del Gorg per a permutar usos existents de Badalona

Aprovació provisional del Pla de millora urbana que modifica puntualment la UA 12 del PERI del Gorg per a permutar usos existents de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’abril el Pla de millora urbana que modifica puntualment la UA 12 del PERI del Gorg per a permutar usos existents de Badalona. El Pla té per objecte la transformació d’usos de part de les parcel·les ubicades a l’illa definida pels carrers Alfons XIII, General Weyler, avinguda Marquès de Mont-roig i carrer Cervantes al barri de Gorg, d’acord amb les previsions contingudes en la modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità a l’àmbit del municipi de Badalona, aprovat definitivament pel conseller de Territori i Sostenibilitat en data 31 de març de 2015.

Concretament, l’objectiu és el canvi de percentatge de sostre residencial i complementari zonal, reduint el complementari i augmentant el residencial en una edificació que està en fase d’execució i urbanització de la zona verda pública.

L’increment de sostre d’habitatge comporta augmentar les reserves d’espais lliures i equipaments i l’obligació de destinar un 20% del la superfície construïda incrementada a habitatge protegit de règim general i un 10% a habitatge de preu concertat.

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, ERC, PDiU i ICV-EUiA. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i Ciutadans es van abstenir.

Badalona, 2 de maig de 2019