Twitter Facebook Instagram Youtube

La Taula d’Infància i Adolescència de Badalona presenta la seva proposta de Pla estratègic 2019-2022

La Taula d’Infància i Adolescència de Badalona presenta la seva proposta de Pla estratègic 2019-2022.

L’Espai Betúlia acull demà dimarts 2 d’abril a les 17.30 h la sessió plenària de la TIAB

Durant la sessió es farà també un repàs dels projectes desenvolupats des d’aquesta Taula durant els darrers dos anys

La Taula d’Infància i Adolescència de Badalona (TIAB) celebra aquest dimarts 2 d’abril una sessió plenària entre les 17.30 i les 19.30 hores a l’Espai Betúlia en la que es presentarà la proposta de Pla estratègic per al període 2019-2022 i es farà un repàs del treball i dels projectes realitzats per aquesta xarxa durant els anys 2017 i 2018. En aquest plenari també es renovarà la comissió tècnica de la TIAB, que és el grup motor i dinamitzador de tot el treball col·lectiu, tal com s’estableix en el Marc organitzatiu i de funcionament d’aquesta Taula.

El plenari estarà presidit per l’alcalde de Badalona, Àlex Pastor, i el regidor de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat, Jordi Subirana, president i vicepresident respectivament de la TIAB.

Pla estratègic 2019-20122

La proposta de Pla estratègic 2019-2022 de la TIAB que es presentarà demà s’estructura a partir de quatre eixos: provisió, protecció, participació i interès superior de l’infant. En total, els quatre eixos recullen la proposta de 21 mesures d’acció que s’hauran de prioritzar. Amb aquest objectiu, s’ha promogut també un procés participatiu entre tots els membres de la TIAB.

Amb aquesta proposta i la seva aprovació la TIAB entra en una fase de consolidació i avança en la construcció d’una iniciativa col·lectiva de tota la ciutat que vol tenir un llarg recorregut i un impacte en la realitat del col·lectiu d’infants i joves de 0 a 18 anys.

Podeu consultar la proposta de Pla estratègic en el següent enllaç:

Valoració i anàlisi dels projectes desenvolupats

La sessió plenària d’aquest dimarts servirà també per fer palès tot el treball desenvolupat per la TIAB en els darrers dos anys i per fer una valoració d’aquest, identificant aprenentatges realitzats i oportunitats de millora. Les iniciatives que s’analitzaran i que durant aquest període la Taula d’Infància i Adolescència de Badalona ha posat en marxa són el projecte “Cercles de coneixement” i l’estratègia comunicativa realitzada durant els anys 2017 i 2018.

El Projecte “Cercles de coneixement” s’ha orientat a generar coneixement compartit sobre la realitat dels infants i adolescents de la ciutat per tal de millorar les respostes que la xarxa d’atenció ofereix a aquest col·lectiu. El projecte s’ha organitzat en tres fases. La primera va consistir en el debat col·lectiu entre els serveis i entitats de la xarxa al voltant de quines són les necessitats dels infants, adolescents i famílies, i la millora dels suports que els hi ofereix la xarxa d’atenció (es van realitzar unes Jornades l’any passat, amb 120 participants). La segona fase va consistir en la recollida d’aportacions dels infants, adolescents i famílies, mitjançant la realització de diferents activitats didàctiques (es van recollir 1582 aportacions, a partir de la implicació de 40 serveis i entitats). Les conclusions elaborades, a partir d’aquestes aportacions, es van compartir amb els infants, adolescents i famílies, a la Microjornada “A la TIAB, tirem pels drets!... dels infants i adolescents”, realitzada al mes de novembre passat. A partir de tot el material generat a la fase 1 i 2 del projecte “Cercles de coneixement”, s’ha dissenyat en la tercera fase el Pla estratègic 2019-2022 de la TIAB.

D’altra banda, durant els anys 2017 i 2018, la TIAB també ha donat especial importància a la seva estratègia comunicativa, tant des del punt de vista de la comunicació interna, com externa. En el marc d’aquest treball, una eina clau és el blog que recentment s’ha posat en marxa i que, a més de promoure la interacció entre els membres de la TIAB, vol donar projecció pública al projecte. Es pot accedir al blog en el següent enllaç:

La Taula d’Infància i Adolescència de Badalona es va constituir formalment el novembre de 2016 amb l’objectiu d’impulsar una aliança de ciutat orientada a promoure el treball conjunt de tots els membres de la xarxa que treballen en l’àmbit de la infància i l’adolescència (0-18 anys) per millorar la seva realitat, oferir-los més i millors suports i oportunitats vitals i defensar els seus drets. Actualment, formen part de la TIAB quasi un centenar de serveis, entitats, xarxes, comissions, consells de participació, etc. que treballen amb infants i adolescents des de diferents àmbits. Aquests últims també formen part de la TIAB, ja que es considera que és bàsic tenir en compte la seva visió i aportacions en tot allò que es realitzi a la ciutat en aquest àmbit.

Badalona, 1 d’abril de 2019