Twitter Facebook Instagram Youtube

Creació d’una Comissió especial per a la recerca d’arxius d’històries clíniques dels centres sanitaris/clíniques ja extingits Sant Cosme i Sant Damià, i el Carme, pels casos de sostracció o desaparició de nounats

Creació d’una Comissió especial per a la recerca d’arxius d’històries clíniques dels centres sanitaris/clíniques ja extingits Sant Cosme i Sant Damià, i el Carme, pels casos de sostracció o desaparició de nounats

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019, la creació de la Comissió informativa especial per a la recerca d’arxius d’històries clíniques dels centres sanitaris/clíniques ja extingits Sant Cosme i Sant Damià, i el Carme de Badalona, en relació amb els casos de sostracció o desaparició de nounats.

La finalitat de la Comissió és la de dotar d’eines per la localització d’arxius, recopilació d’informació i elaboració de resposta, a les persones afectades que formulin a nivell local sol·licituds d’informació disponible als arxius d’històries clíniques dels centres sanitaris/clíniques ja extingits Sant Cosme i Sant Damià, i el Carme de Badalona, en relació amb els casos de sostracció o desaparició de nounats.

S’ha aprovat que els membres de la Comissió informativa permanent de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut es constitueixin en membres d’aquesta Comissió informativa especial.

Recordem que el Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió de 26 de febrer de 2019 una moció de suport a les víctimes del robatori de nens i nenes, presentada pels grups municipals d’ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA.

El dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

Badalona, 27 de març de 2019