Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció de suport al Casal de Can Mercader i a la convivència entre veïns i veïnes

Moció de suport al Casal de Can Mercader i a la convivència entre veïns i veïnes

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019, una moció de suport al Casal de Can Mercader i a la convivència entre veïns i veïnes.

La moció proposa els següents acords:

1- Demanar al Govern municipal que, donat que ja hi ha una data concretada, facilitada pel Jutjat per permetre l’accés dels tècnics de la Caixa al local, que es planifiqui adequadament aquesta visita i que es donin totes les facilitats, perquè la Fundació pugui fer l’estudi necessari per analitzar i projectar les obres d’insonorització i adaptació del local.

2- Que tècnics d’Urbanisme aprofitin aquesta data per inspeccionar el local i puguin preveure, amb temps, si hi ha elements que poden dificultar o impedir la concessió de la futura llicència d’obertura i, d’aquesta manera, puguin ser comunicats a «la Caixa», perquè els incorporin al seu projecte d’obres.

3- Atenen que una part important de les activitats del Casal ara s’estan fent en altres equipaments municipals, lluny de Can Mercader, el que està provocant molèsties als socis i sòcies de l’ entitat; des de l’Ajuntament es doni instruccions als departaments afectats perquè prioritzin i agilitzin tots els tràmits adreçats a poder procedir a la reobertura del Casal en el termini més breu possible.

4- Que si surt qualsevol tema que posi en qüestió aquest objectiu s’informi de forma immediata la Junta del Casal per analitzar, conjuntament, la formula per a resoldre’l.

5- Que treballin per trobar el consens necessari per dur a terme les millores que calguin per tal de preservar la bona convivència entre els veïns i veïnes de Can Mercader i el Casal.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 27 de març de 2019