Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció en defensa del model pedagògic integral de l'Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo

Moció en defensa del model pedagògic integral de l'Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019, una moció en defensa del model pedagògic integral de l'Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo (EASD Pau Gargallo).

La moció proposa els següents acords:

1- Donar suport a les demandes i reivindicacions que impulsa la comunitat de l’EASD Pau Gargallo.

2- Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya un replantejament de la supressió de línies de batxillerat.

3- Formar part com a Ajuntament de l’elaboració d’un pla d’actuació factible i consensuat amb el Departament i l’EASD Pau Gargallo que aporti solucions a llarg termini.

4- Demanar al Departament d’Ensenyament una partida pressupostària extraordinària destinada a adequar tot l'edifici.

5- Traslladar aquest acord a la direcció de serveis territorials de Barcelona del Departament d’Ensenyament, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al claustre de l’EASD Pau Gargallo, als sindicats CGT, UGT, CCOO i a FAMPAS.

La moció s’ha aprovat per unanimitat.

Badalona, 27 de març de 2019