Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovada inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ampliació del Cementiri de Sant Pere

Aprovada inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ampliació del Cementiri de Sant Pere

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019, la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) per a l'ampliació del Cementiri de Sant Pere.

L’objectiu de la Modificació del PGM és el canvi de localització de les qualificacions urbanístiques de sistema de parcs i jardins urbans i d’equipament sanitari-assistencial (cementiri) per resoldre urbanísticament l’ampliació del Cementiri de Sant Pere i poder executar les obres de reparació i ampliació de la zona de columbaris.

L’actuació consisteix en ajustar les qualificacions urbanístiques dels límits del cementiri que es troba entre el turó d’en Seriol i la vessant sud del futur parc de la Mediterrània qualificats de 6c, així com adequar urbanísticament el vial d’accés al cementiri que dona accés al parc de la Mediterrània i que segons el planejament vigents és equipament.

És una actuació de voluntat pública que busca el manteniment del sols públics adequant-los a l’ús del servei de cementiri i de millora del paisatge que aspira al manteniment i equilibri en un entorn més ampli.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 27 de març de 2019