Twitter Facebook Instagram Youtube

Publicades les bases de la convocatòria per la provisió de 56 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana

Publicades les bases de la convocatòria per la provisió de 56 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana.

La presentació d’instàncies es podrà efectuar durant 20 dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria en el DOGC

Aquest divendres 15 de març s’han publicat al BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) les bases de la convocatòria per formar part del procés de selecció de 56 persones per ocupar places vacants en el cos de la Guàrdia Urbana de la ciutat. Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud per participar en la convocatòria durant 20 dies naturals després que aquesta hagi estat publicada en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).

La presentació de sol·licituds, adjuntant els formularis normalitzats, es podrà fer telemàticament a través del web municipal (https://www.seu-e.cat/web/badalona/seu-electronica). Excepcionalment, es podran presentar en suport paper en el Registre General de l’Ajuntament, ubicat a l’edifici El Viver, i en les Oficines Municipals del Districte. També es podran presentar en les Oficines de Correus seguint la forma reglamentària establerta (correu certificat administratiu).

Es poden consultar l’anunci de convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu de 56 places agent Guàrdia Urbana en el següent enllaç: https://bit.ly/2FhibgF.

L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha destacat que “es tracta de la convocatòria més gran de la policia local de Badalona, una mostra més de l’aposta d’aquest Govern per reforçar la seguretat ciutadana. Formar a nous agents de la policia, juntament amb la promoció interna, farà que tinguem una Guàrdia Urbana més preparada i una ciutat més segura”.

Badalona, 15 de març de 2019