Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament de Badalona adquireix la propietat de dos immobles per a destinar-los a emergències habitacionals

L’Ajuntament de Badalona adquireix la propietat de dos immobles per a destinar-los a emergències habitacionals.

Un dels immobles procedeix de donació i un segon d’una entitat bancària mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte

La Junta de Govern Local, reunida avui en sessió ordinària, ha aprovat l’acceptació en donació d’un immoble i acceptar també, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de tanteig i retracte sobre un pis procedent d’una entitat bancària. Ambdós immobles, situats al Districte 4, es destinaran a la propera mesa d’emergència habitacional.

El primer dels immobles, consistent en semisoterrani, local i baixos, procedeix d’una donació que el 30 de novembre del 2018 la Comissió de Patrimoni i Inventari de Bens de l’Ajuntament de Badalona va acceptar.

Pel que fa al segon immoble que passa a ser propietat municipal, correspon a l’exercici del dret de tanteig i retracte sobre un pis procedent d’una entitat bancària per un preu de 39.168 euros. El passat mes de setembre, la 1a tinent d’alcaldia, Teresa González, va sol·licitar a l’Agència Catalana d’Habitatge l’exercici de dret i tanteig de diversos habitatges. En concret, la regidora ha assegurat que aquest pis és el primer dels 18 als quals l’Ajuntament vol accedir a través del sistema dret de tanteig i retracte.

Badalona, 4 de març de 2019