Twitter Facebook Instagram Youtube

La Generalitat manté activat l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica a la conurbació de Barcelona

La Generalitat manté activat l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica a la conurbació de Barcelona.

Es demana a la ciutadania que prioritzi l’ús del transport públic davant el vehicle privat

El Departament de Territori i Sostenibilitat manté activat l’avís preventiu per contaminació atmosfèrica que va declarar ahir dimarts als 40 municipis de la conurbació de Barcelona que formen part de la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric i que inclou la ciutat de Badalona. L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental.

La mesura es pren per causa dels nivells força elevats de contaminació mesurats, afavorits per un anticicló que dificulta la dispersió de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a l’atmosfera. Ahir dimarts es van produir tres superacions del valor límit diari (50 micrograms per metre cúbic) per a les PM10 als punts de mesurament de l’Eixample i de Poblenou, a Barcelona, i al de Granollers, i no es descarta que avui se’n donin de noves.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic farà un seguiment diari exhaustiu dels nivells i valorarà si cal activar un episodi de contaminació per partícules –que no comporta restriccions de vehicles–, o bé desactivar l’avís preventiu.

La Generalitat recomana als ciutadans dels municipis afectats:

  - Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

  - Utilitzar el transport públic.

  - Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).

  - Utilitzar el cotxe compartit.

  - Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).

  - En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

  - Regular la climatització de les llars, baixant la temperatura del termòstat.

  - Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, com llenya o biomassa, evitant-ne purgues i arrencades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres.

Badalona, 27 de febrer de 2019