Twitter Facebook Instagram Youtube

La Generalitat activa un avís preventiu per contaminació atmosfèrica a la conurbació de Barcelona

La Generalitat activa un avís preventiu per contaminació atmosfèrica a la conurbació de Barcelona.

Les partícules en suspensió han augmentat de manera significativa per la intrusió de pols del Sàhara, l’increment de les emissions del trànsit i la poca dispersió atmosfèrica, a causa de la situació anticiclònica

Es demana a la ciutadania que prioritzi l’ús del transport públic davant el vehicle privat

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica als 40 municipis de la conurbació de Barcelona que formen part de la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric i que inclou la ciutat de Badalona. L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental.

La mesura es pren per causa dels nivells força elevats de contaminació mesurats, degut en bona part a l’increment de la mobilitat associada al Mobile World Congress, d’una intrusió de pols sahariana i de la persistència d’un potent anticicló que dificulta la dispersió de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a l’atmosfera.

Ahir dilluns es van produir dues superacions del valor límit diari (50 micrograms per metre cúbic) per a les PM10 als punts de mesurament Barcelona (Vall d’Hebrón), i Granollers i no es descarta que avui se’n donin de noves. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic farà un seguiment diari exhaustiu dels nivells i valorarà si cal activar un episodi de contaminació per partícules –que no comporta restriccions de vehicles–, o bé desactivar l’avís preventiu.

A la conurbació de Barcelona, a més, en les darreres hores també s’han detectat nivells força alts de diòxid de nitrogen (NO2). És per això que s’està fent un seguiment atent de la situació. D’haver-se de declarar un episodi ambiental per NO2, sí que s’activaria el protocol que preveu restriccions de vehicles i un reforç del transport públic.

Per tal d’evitar l’augment de la contaminació i assegurar el benestar de les persones, la Generalitat recomana:

  - Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

  - Utilitzar el transport públic.

  - Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).

  - Utilitzar el cotxe compartit.

  - Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).

  - En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

  - Regular la climatització de les llars, baixant la temperatura del termòstat.

  - Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, com llenya o biomassa, evitant-ne purgues i arrencades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres.

Per obtenir més informació i consultar els nivells de la qualitat de l’aire a temps real podeu dirigir-vos a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Badalona, 26 de febrer de 2019