Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova inicialment el pressupost municipal de 2019 que creix un 9,2% i se situa en 174,7 milions d’euros

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova inicialment el pressupost municipal de 2019 que creix un 9,2% i se situa en 174,7 milions d’euros.

El pressupost del pròxim any augmenta 14,6 milions d’euros en relació al pressupost de 2018

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada aquest dimarts 18 de desembre el Pressupost General per a l'exercici 2019 i la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms. La proposta del pressupost per a l’exercici de 2019 augmenta 14,6 milions d’euros en relació al pressupost de 2018. El nou pressupost creix un 9,2% i se situa en 174,7 milions d’euros.

109 noves contractacions, entre elles, 27 agents més de la Guàrdia Urbana

El capítol 1, sobre despeses en personal, augmenta prop d’un 12%, fins arribar als 55 milions d’euros. Durant el proper exercici es preveu cobrir les vacants d’oferta pública de 2016, 2017 i 2018 al 100%. També es preveu cobrir un total de 27 places d’agents de la Guàrdia Urbana, 14 de les quals correspondrien a possibles jubilacions anticipades. Amb l’objectiu de millorar els serveis públics s’ha previst la incorporació de 24 treballadors i treballadores al Departament de Serveis Socials. Tota aquesta oferta pública suma un total de 109 contractacions noves.

La compra de béns i contractació de serveis creix un 15%

El capítol 2, destinat a les despeses corrents de béns i serveis, augmenta un 15% respecte al 2018 i se situa en 67,4 milions.

Algunes de les partides que creixeran seran les següents:

- Neteja i manteniment: s’incrementa el pressupost en 2.050.000€. Inclou partides dedicades a la neteja i al manteniment d’espais públics, parcs i jardins, fonts, podes d’arbres, així com equipaments educatius i culturals. Addicionalment es contempla la creació d’una nova brigada especial de manteniment per a actuacions ràpides per un import de 230.000 €.

- Planificació esportiva: la dotació econòmica s’incrementa en un 47,5% dedicada al manteniment de les instal·lacions esportives de la ciutat.

- Guàrdia Urbana i Protecció Civil: la dotació creix un 13% en el cas de Guàrdia Urbana i un 18% en el cas de Protecció Civil. S’inclou una partida destinada a la reactivació de Voluntaris Badalona de 15.000 euros.

- Departament d’Acció i Promoció Social: es tracta d’una de les novetats més importants que incorpora aquest pressupost ja que es dota de més d’1 milió d’euros, amb un augment del 730% (la partida anterior era de 130.000 €). Aquests diners es destinaran als Serveis Residencials d’Estada Limitada (abans SARU) per fer un gran acord amb operadores per a la recerca d’habitatge en casos d’emergència i al Servei d’Intervenció Socioeducativa (abans SAI) per a nois i noies en exclusió social i per la pobresa infantil.

- El Servei d’igualtat: incrementa la seva partida en un 28% per invertir en prevenció, serveis d’informació i punts liles, entre d’altres.

- Planificació educativa: la partida augmenta en 193.000 euros, per contractar activitats extraescolars, un programa de formació de famílies, promoció i suport a activitats escolars, programes de Patis oberts i Fira de l’Ensenyament. De manera addicional, es contempla una aportació a les escoles bressol de 250.000 euros (un 20% més que al 2018) destinat a la tarifació social.

- Departament d’Acció Cultural: la dotació augmenta en uns 400.000 euros destinats a la promoció cultural de la ciutat, activitats de caire cultural i festes populars.

- Programes d’Ocupació: són els primers pressupostos que integren el Servei d’ocupació dins de l’estructura de l’Ajuntament i per tant, la partida dedicada al Departament d’Ocupació i als programes d’ocupació suma 1,1 milions d’euros.

- Participació ciutadana: l’objectiu és que cada Associació de Veïns rebi 500 euros més en subvencions. A més, es treballarà en un conveni amb la FAVB de 10.000 euros.

Creixement de les transferències a organismes municipals:

Hi destaquen les següents:

- La dotació a Badalona Serveis Assistencials (BSA) augmenta 1,3 milions (un 25% més respecte al 2018) per afrontar el servei d’atenció domiciliària i el servei de teleassistència, i per acabar amb les llistes d’espera del servei de neteja a domicili.

- El nou pressupost dotarà de 200.000 euros més (un 50% més respecte 2018) al Consorci Badalona Sud.

- La partida a Badalona Cultura augmenta un 39%, destinat a programació cultural.

- S’afegiran 100.000 euros (un 27%) més a Reactivació Badalona (Rebasa) per a plans de modernització de polígons.

- La partida a l’Institut Municipal de Serveis Personals (IMPS) augmenta en 350.000 euros.

Altres transferències destacades:

- La dotació per a Targeta Rosa de transport per a majors de 60 anys: es destinen 60.000 € més que en l’anterior pressupost.

- En ajudes al lloguer es destinaran un total de 352.000 €.

- La dotació a l’Oficina Local d’Habitatge: augmenta de 197.000 als 250.000 euros.

7 milions d’euros per al Pressupost d’inversions

El pressupost d’Inversions destina un total de 7 milions d’euros per a la millora dels serveis que presta la Guàrdia Urbana, la rehabilitació de centres escolars, la remodelació del passeig Marítim i la redacció de projectes executius principalment.

Millores a la Guàrdia Urbana. La policia del segle XXI: 1.400.000 €

- Càmeres de videovigilància (18 unitats): 500.000 €

- Càmeres subjectives d’agents (100 unitats): 60.000 €

- Punts vermells vigilància semàfors (7 unitats): 490.000 €

- Smartphones i impressores per als agents: 100.000 €

- Sistema de seguretat policial a la Comissaria: 150.000 €

- Sala de control: 100.000 €

Rehabilitació d’escoles: 400.000 €

Remodelació del passeig Marítim: 2.000.000 €

Redacció de projectes executius: 1.000.000 €

- Remodelació de la plaça del Gran Sol

- Remodelació de la plaça de la Pipa

- 3 escoles bressol als barris de Progrés, Canyadó i Llefià

- Un nou equipament poliesportiu al barri del Manresà

- Una piscina recreativa al barri de Pomar

- Creació d’un centre de dia al Mercat del Sol del barri de Llefià

- Projecte de rehabilitació integral de la masia de Ca l’Andal

- Cobriment de la pista descoberta del complex esportiu de Can Cabanyes

- Remodelació de la plaça Josep Tarradellas

- Una nova biblioteca pública al recinte de l’Escorxador

- Construcció d’un equipament residencial per atendre emergències socials a l’antiga caserna de bombers del barri de Sant Roc

Semàfor cruïlla Ronda de Sant Antoni de Llefià amb Av. Amèrica: 100.000 €

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables del grup municipal del PSC, el regidor d’Units per Avançar, el grup Guanyem Badalona en Comú, el grup d’ERC i la regidora no adscrita. El grup municipal d’ICV-EUiA, el regidor del Partit Demòcrata i el regidor de Ciutadans s’han abstingut. El grup municipal del PP ha votat en contra.

Badalona, 19 de desembre de 2018