Twitter Facebook Instagram Youtube

Dilluns, 24 de desembre, sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dilluns, 24 de desembre, sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 10.30 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà una sessió extraordinària i urgent el pròxim dilluns 24 de desembre a les 10.30 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

2. Resoldre les al·legacions i aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles i núm. 5, sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2019.

Badalona, 21 de desembre de 2018