Twitter Facebook Instagram Youtube

Solidaritat i cooperació

La participació ciutadana té com a objectiu principal facilitar, promoure i donar suport a les actuacions i els projectes relacionats directament o indirecta amb la cooperació i la solidaritat, així com estendre aquests valors entre la ciutadania

Departament de Solidaritat i Cooperació 

  Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12


El departament de Cooperació cada any publica la convocatòria per demanar subvencions a entitats que desenvolupin projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització

L’objectiu d’aquesta actuació és promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions d’entitats que fomentin la cooperació al desenvolupament i la sensibilització d’acord amb el marc conceptual i jurídic definit en la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional al Desenvolupament, i el Real Decreto 794/2010, de 16 de juny, pel qual es “regulen les subvencions i ajudes en l’àmbit de la cooperació internacional", i sense ànim de lucre.

La finalitat d’aquestes subvencions concedides per part de l’Ajuntament dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, és la de donar suport al treball d’interès públic que desenvolupa el teixit associatiu de la ciutat que treballa en el marc de la cooperació i la solidaritat internacional, així com en la sensibilització ciutadana d’aquests temes, i que complementen les competències municipals i fomenten els interessos generals de la ciutat de Badalona.

Notícies RSS

Veure'n més

Tràmits