Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte d'implantació d'una zona de baixes emissions i d'una zona d'ultrabaixes emissions al barri del Centre, a la ciutat de Badalona.

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2022

Fitxers relacionats