Twitter Facebook Instagram Youtube

Cementiris

Informació relacionada amb els tràmits funeraris i els cementerios de la nostra ciutat

Servei de cementiris

  Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12   Truca a 93 483 26 49 / Truca a 93 483 26 50    Correu a cementiris@badalona.cat


Cementiri de Sant Pere

    tot l'any de 8 a 18h exepte de l’1 de juliol al 30 de setembre de 8 a 14h.


  Truca a 93 395 30 04


    Adreça: Camí dels Xiprers


Cementiri del Sant Crist


  laborables i festius de 8 a 14h. tot l’any


  Truca a 93 384 11 56


   Adreça: Ra. Matamoros 


INFORMACIÓ GENERAL CEMENTIRIS MUNICIPALS

Als cementiris es disposa d’un servei d´escales i de clau mestre per obrir els nínxols (en cas de no disposar el dia de la visita), que es poden demanar a l´oficina del cementiri.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de les sol·licituds i la documentació requerida per cada tràmit es pot aportar a través de les següents vies:

Seu electrònica, Catàleg de tràmits disponible les 24 hores els 7 dies de la setmana.

Presencialment a l’Edifici del Viver, Pl. de l Assemblea de Catalunya, 9-12, baixos, amb cita prèvia.

Oficines Municipals de Districte de Badalona, amb cita prèvia (només presentació sol·licituds).

Fora del municipi de Badalona, instància genèrica a l´Ajuntament del seu municipi (només presentació sol·licituds).

....................................................................................................................................……………

RENOVACIÓ o RENÚNCIA DEL DRET FUNERARI

Previ a la data de caducitat del dret funerari s’haurà de sol·licitar la pròrroga per a 25 anys o la renúncia de la concessió. Les concessions de 25 anys podran ser prorrogables sense que es pugui excedir del termini de 75 anys.

La tramitació en ambdós casos s’haurà de fer abans de la data de caducitat de la concessió funerària.

En els casos dels lloguers de 2/5 anys es podrà sol·licitar una concessió nova per a 25 anys immediatament que es doni la caducitat d’aquest.

Si s’hagués de practicar una inhumació just abans d’arribar el termini de la concessió, aquesta haurà de ser prorrogada. En aquests casos, excepcionalment, si no es desitja renovar la concessió per a 25 anys més es podrà ampliar per un període de 2 o 5 anys.


En el cas de defunció de la persona titular
de la concessió administrativa del nínxol és obligatori que en el període de 2 anys es faci el canvi de nom a favor d’un nou titular, ja que un dret funerari no pot anar a nom d’una persona difunta.

Tràmits