Twitter Facebook Instagram Youtube

BX – Comunicación previa para espectáculos públicos o actividades recreativas de carácter extraordinario.

Comunicación previa a espectáculos públicos o actividades recreativas de carácter extraordinario.