Twitter Facebook Instagram Youtube

Educación infantil y primaria, centros públicos y concertados

Centres públics Les escoles públiques de Badalona són centres educatius de qualitat, amb bones instal·lacions, amb professionals qualificats i amb els recursos necessaris perquè cada infant pugui desenvolupar, al màxim, les seves capacitats personals. Les escoles públiques utilitzen metodologies de treball actives que estimulen l’aprenentatge i la creativitat i fomenten el gust per saber i les relacions interpersonals. Tots els alumnes dels centres públics que finalitzen els estudis d’educació primària tenen garantida la continuïtat de la formació en un institut. La coordinació entre les escoles i els instituts garanteix la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges de l’alumnat. Centres concertats / privats Els centres privats concertats faciliten informació a les famílies interessades a sol·licitar una plaça escolar en el seu centre sobre els aspectes següents: • El projecte educatiu del centre • Les activitats extraescolars i complementàries • Els serveis escolars • Les quotes autoritzades per la Generalitat de Catalunya per a la realització de les esmentades activitats i serveis Els centres informen també sobre el caràcter voluntari i no lucratiu d’aquestes activitats i serveis així com del règim de finançament amb fons públics dels ensenyaments concertats.