Twitter Facebook Instagram Youtube

Centres cívics

Els centres cívics de Badalona col·laboren en xarxa i comparteixen una sèrie de recursos comuns. Al mateix temps, són equipaments singulars que estan adaptats a les especificitats del territori.

Espais de la ciutadania

Els centres cívics van ser impulsats per l’Ajuntament de Badalona com a resposta a una important reivindicació ciutadana de més equipaments per als barris i d’una major descentralització administrativa. 

El 1988 s’inaugurà el Centre Cívic Morera, el primer de la ciutat, a partir de l’experiència del qual es va anar desplegant un nou model d’equipament sociocultural adaptat al territori, obert a la ciutadania i a les entitats.

Aquest procés de descentralització va continuar avançant amb el desplegament de les oficines municipals de districte. Els centres cívics són, per això, espais guanyats per la ciutadania al servei de la ciutadania.

Espais per a les entitats

Els centres cívics són també infraestructures de recursos compartits per a les associacions de tota la ciutat i, molt especialment, per a les entitats del districte.

Com a equipaments de proximitat, els centres cívics treballen molt de prop amb les Associacions de Veïnes i Veïns i la resta d’entitats arrelades als barris.

Així mateix, els centres cívics desenvolupen una important tasca de foment de l’associacionisme i posen els seus recursos al servei dels projectes de les entitats de la ciutat.

Línies d’activitat dels centres cívics

Les activitats que es realitzen en els centres cívics són promogudes pels diferents departaments de l’ajuntament, així com per les mateixes entitats de la ciutat.

En aquest sentit, treballen en 9 línies estratègiques principals: territori, llengua i comunicació, cultura, salut, serveis socials, educació, TIC, comunitat i gestió cívica.

Aquestes línies tenen un desenvolupament diferent i especialitzat a cadascun dels centres, en funció de les necessitats de cada districte.

Territori

Equipaments sociocultural de referència, Conselleries de Districte i Oficines Municipals de Districte (OMD).

Llengua i comunicació

Cursos de català del Centre de Normalització Lingüística (CNL), tallers d’idiomes, grups de conversa, promoció de la lectura.

Cultura

Belles arts, música, poesia, teatre, cinema, cultura tradicional i d’avantguardes.

Educació

Col·laboració amb escoles, activitats infantils i lúdiques, escoles d’adults, centres de formació no reglada.

Serveis socials

Treball comunitari i Serveis Bàsics d’Atenció Social.

TIC

Aules d’informàtica, tallers d’iniciació, promoció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Salut

Tallers de relaxació i meditació, ajuda a les persones afectades.

Comunitat

Suport al teixit associatiu, recursos comunitaris, espais per a entitats, festes de ciutat.

Gestió cívica i participació ciutadana

Foment del civisme, de la participació ciutadana i de l’associacionisme.

Notícies RSS

Veure'n més

Tràmits