Twitter Facebook Instagram Youtube

Arxiu Municipal

Consulta de documentació de l'arxiu municipal

Per a la consulta de documents de l’Arxiu Municipal Administratiu s’ha de presentar el DNI i complimentar el Registre de Consulta de forma presencial al mateix Arxiu.

Si la documentació no està sotmesa a cap restricció i les dades aportades permeten localitzar-la, la consulta es farà al moment. Si no és el cas, un cop es tingui el resultat de la cerca, aquesta es comunicarà a través del mitjà que hagueu establert.

Si voleu consultar els documents històrics o altres fons documentals relacionats amb el municipi de Badalona anteriors a l’any 1946 haureu d’adreçar-vos a l'Arxiu Històric del Museu de Badalona, al carrer Termes Romanes, s/n, 08911 de Badalona, tel. 93 384 17 50.