Twitter Facebook Instagram Youtube

Aquestes instal·lacions serveixen per dipositar certs residus que no s’han de llençar en els contenidors del carrer. Allà s’emmagatzemen provisionalment fins que són traslladats a les plantes de tractament per ser reutilitzats, reciclats o tractats.

La deixalleria és un espai tancat, dotat de personal, on s'instal·len una sèrie de contenidors per a facilitar la recollida separada de les diferents fraccions de residus municipals que s'hi aporten i que no han pogut ser minimitzades, les quals es lliuraran selectivament a centres de gestió per a la seva reutilització, l'ordre de prioritats de gestió de residus necessari per tal d'assolir un desenvolupament sostenible.

Què residus podem dur a la deixalleria?

Badalona compta amb dues deixalleries fixes:

  • Deixalleria Pomar: Avinguda Cerdanya, s/n (entre Molí de la Torre i Joan d'Austria) - Dilluns a dissabte: de 8.30 a 14 h i de 15.30 a 20 h  Diumenges i festius: de 10 a 14 h. Tèl. 93 597 02 34
  • Deixallera Gorg: C. Guifré, 680 (cantonada Julio Galvé Brusson) - Dilluns a divendres de 8.30  a 14 h i de 15.30 a 20 h. Tèl. 93 460 46 54