Twitter Facebook Instagram Youtube

MPNUPGM a l’àmbit del municipi de Badalona (articles 229, 230 i 320 relatius als cossos sortints)

Número d’expedient: 06/D3-22

Número d’expedient Plànol de la Ciutat: 797

Aprovació inicial: Ple Municipal de data 31-01-2023

Publicació BOPB: 09/02/2023

Publicació premsa periòdica: El Periódico de 09/02/2023

Documentació:

Fitxers relacionats