Twitter Facebook Instagram Youtube

Planejament tràmit derivat

Número d’expedient: 09 /B1-15

Número d’expedient Plànol de la Ciutat: 722

Aprovació inicial: Junta de govern local, de data 14 de desembre de 2015

Publicació BOPB: 04 de gener de 2016

Publicació premsa periòdica: El Periódico de 30 de desembre de 2015

Documentació:

Fitxers relacionats

Número d’expedient: 07 /B1-13

Número d’expedient Plànol de la Ciutat: 721

Aprovació inicial: Junta de govern local, de data 14 de desembre de 2015

Publicació BOPB: 4 de gener de 2016

Publicació premsa periòdica: La Vanguardia de 24 de desembre de 2015

Documentació:

Fitxers relacionats

Número d’expedient: 18/A13-21

Número d’expedient Plànol de la Ciutat: 791

Aprovació inicial: Per la Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2022

Publicació BOPB: 3 de juny de 2022

Publicació premsa periòdica: El Periódico de 8 de juny de 2022

Documentació:

Fitxers relacionats

Número d’expedient: 05/A3-21 (2021/8527D)

Número d’expedient Plànol de la Ciutat: 790

Aprovació inicial: Junta de Govern Local de 01 de març de 2022

Publicació BOPB: 15/03/2022

Publicació premsa periòdica: La Vanguardia del 17/03/2022

Documentació:

Fitxers relacionats

Número d’expedient: 5/A2-23 (2023/41827V) Número d’expedient Plànol de la Ciutat: 802 Aprovació inicial: Per la Junta de Govern Local de data 08 de març de 2024 Publicació BOPB: 25/03/24 Publicació premsa periòdica: El Punt Avui: 21/03/24 E-TAULER: 25/03/24 al 25/04/24 Documentació:

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.