Twitter Facebook Instagram Youtube

Pla Parcial Urbanístic Sector Sud Can Colomer

Número d’expedient: 09 /B1-15

Número d’expedient Plànol de la Ciutat: 722

Aprovació inicial: Junta de govern local, de data 14 de desembre de 2015

Publicació BOPB: 04 de gener de 2016

Publicació premsa periòdica: El Periódico de 30 de desembre de 2015

Documentació:

Fitxers relacionats