Twitter Facebook Instagram Youtube

Pla Parcial Urbanístic del sector Nord de Can Colomer

Número d’expedient: 07 /B1-13

Número d’expedient Plànol de la Ciutat: 721

Aprovació inicial: Junta de govern local, de data 14 de desembre de 2015

Publicació BOPB: 4 de gener de 2016

Publicació premsa periòdica: La Vanguardia de 24 de desembre de 2015

Documentació:

Fitxers relacionats