Twitter Facebook Instagram Youtube

Pla especial urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a Badalona

Número d’expedient: 18/A13-21

Número d’expedient Plànol de la Ciutat: 791

Aprovació inicial: Per la Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2022

Publicació BOPB: 3 de juny de 2022

Publicació premsa periòdica: El Periódico de 8 de juny de 2022

Documentació:

Fitxers relacionats