Twitter Facebook Instagram Youtube

Anuncis exposició pública projectes de reparcel·lació

Fitxers relacionats

Número d’expedient: 2020/37245R

Aprovació inicial: Junta de Govern Local de data 12/01/2024

Data publicació BOPB: 29/01/2024

Data publicació premsa: 29/01/2024

Fitxers relacionats