Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte de reparcel·lació de la UA núm.4 del Pla Especial Margarida Xirgu de Badalona

Número d’expedient: 2020/37245R

Aprovació inicial: Junta de Govern Local de data 12/01/2024

Data publicació BOPB: 29/01/2024

Data publicació premsa: 29/01/2024

Fitxers relacionats