Twitter Facebook Instagram Youtube

Aquest mercat és un equipament de 1.650 metres quadrats, construït amb ferro i vidre amb una arquitectura típica de finals del S. XIX

Mercat TornerEl Mercat Torner és un dels mercats de Badalona, ubicat al barri del Progrés arribant a convertir-se en el segon mercat de Badalona.

Es tracta d'un projecte realitzat amb ferro i vidre, dissenyat per l'arquitecte municipal Josep Fradera i Botey i l'enginyer municipal Enric Casas i Casals i construït l'any 1926. Aquest edifici, conegut també com “la Plaça Nova”, és un exemple del que s’anomena arquitectura del ferro.


És una construcció aïllada que ocupa una àmplia superfície rectangular. Edifici cobert per una interessant estructura metàŀlica composta per sis armadures arquejades que sostenen les bigues del sostre. Diàfana i amb llum natural gràcies als vitralls de la part superior, les estructures de planxa laterals han minvat l’efecte lumínic. El nom de Mercat Torner prové del propietari dels terrenys on es va construir.

Està declarat Bé cultural d'interès local.

Situació:
        c/ Güell i Ferrer, s/n
        08912 Badalona


Imatges relacionades