Twitter Facebook Instagram Youtube

Considerada, per envergadura i qualitat, l’obra més significativa d’Amigó i del Modernisme a Badalona, destaca per la integració de diversos elements.

Casa Pavillard

 Edifici del 1906. Amb jardí, planta baixa, pis i golfes, s’estructura a partir de dos volums: l’un, adjacent a la mitgera, amb escala i cobert amb terrassa; l’altre, totalment exterior, que conforma la cantonada, cobert amb teulada a dues cares. Presenta una rellevant tribuna on destaquen el ferro i els vitralls emplomats pintats amb elements d’inspiració naturalista.

La façana té detalls d’alt valor decoratiu, com ornaments d’estuc i sanefes de flors, vitralls policromats i baranes de forja. Un exèrcit de dracs decora les rajoles de sota el balcó. Enric Pavillard, d’origen francès, es va fer construir la casa com a habitatge quan era gerent de la delegació de la fàbrica francesa de tints i pintures Lorilleux.

L’edifici és actualment la seu social de l’empresa Òptica Hispano.

Imatges relacionades