Twitter Facebook Instagram Youtube

Casa de planta baixa, pis i golfes, amb la façana concebuda de forma asimètrica, ubicada a la part baixa de l'Avinguda Martí Pujol, al centre de la ciutat.

S’estructura a partir de dos cossos de distribució irregular, tal com s’aprecia en el desplaçament de l’eix de la porta. Els coronaments són simètrics, amb ornaments de tendència sezessionista i finestres amb vitralls, mentre que el pis presenta un esquema d’obertura i balcó a l’esquerra i dues obertures i balcó a la dreta. Als balcons s’hi aprecien unes ondulacions molt característiques.

Enric Mir i Carreras va ser soci de Joan Gamper, fundador del FC Barcelona, i conegut a Badalona amb el sobrenom de “Mir ric”. Aquesta casa està considerada una de les millors obres d’Amigó.

Situació:
     Av. de Martí Pujol nº 45-47,
     Badalona 08912