Twitter Facebook Instagram Youtube

Tributs

Destacats

Tributs Ajuntament 


ORGT (organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona)

En aquests apartat de la web trobareu informació en relació a tràmits i gestions del tributs municipals:

  • Quins són els principals impostos municipals: IBI, Plusvàlua, Impost sobre Vehicles ...
  • Quan s’han de presentar i pagar
  • Com i on es gestionen.

Per a consultes i gestió dels tributs, l’Ajuntament us ofereix diversos canals d’atenció :

 Atenció presencial, de dilluns a divendres de 8.30 h 13.30 h, dijous tarda de 16 a 18 h (agost, dijous tarda tancat).
Per ser atessos presencialment es recomana demanar cita prèvia (per la web, seleccionant oficina Gestió tributària, tràmit Gestió dels tributs locals; o trucant al tel. 93 483 28 13 o 93 483 28 12, en horari d'oficina).


 Atenció telemàtica, a través del catàleg de tràmits de la seu electrònica.


 Atenció telefònica, mitjançant els telèfons del contribuent, 93 483 28 13 y 93 483 28 12, en horari d'oficina


 Bustia de correus electrònics. Si no troba la informació a la web, o vol fer una consulta en relació amb els tributs municipals, ens pot enviar un correo electrònic a tributs@badalona.cat, indicant el motiu de la consulta i un telèfon de contacte. Ens posarem en contacte amb vostè en horari d'oficina.

En quant a la recaptació dels tributs municipals i altres actuacions que l'Ajuntament ha delegat  a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, en la consulta dels diferents apartats de Tributs trobareu enllaços en els temes que requereixin dirigir el tràmit o la consulta a la web de l’ORGT.

Notícies RSS

Veure'n més

Tràmits

Equipaments