Twitter Facebook Instagram Youtube

Sancions de trànsit

Les sancions de trànsit al terme municipal de Badalona poden ser imposades per la Guàrdia Urbana (gestió municipal) o bé pels Mossos d’Esquadra (gestió de la Generalitat).

En el cas de la Guàrdia Urbana, la denúncia pot ser imposada en dos situacions:

  • En presència de la persona denunciada, en aquest cas l’agent entrega a la persona un document anomenat “butlletí de denúncia”, amb el que es pot ja anar a pagar a qualsevol entitat bancària, amb un descompte.
  • Sense presència de la persona denunciada, com es el cas d’infraccions d’aparcament, o davant la impossibilitat d’aturar el vehicle. En aquest cas, la denúncia arribarà a la persona en el seu domicili.

En qualsevol dels dos casos, la denúncia es troba disponible en el portal web de tributs per tal els ciutadans puguin realitzar el pagament a través d’Internet.

Per tal de poder accedir a pagar la multa amb descompte, es necessari disposar del document de butlletí de denúncia, per tant us recomanem que, davant d’una sanció, recolliu el document ja que es la eina per poder realitzar el pagament amb descompte.

Ordenança general municipal de circulació de vehicles i quadre d'infraccions i sancions