Twitter Facebook Instagram Youtube

Beneficis fiscals aplicables a l'IVTM

A l’art. 2 i 3 de l’ordenança fiscal de l’IVTM es regulen diferents supòsits per aplicar beneficis fiscals:

Per gaudir de l’aplicació d’aquests beneficis, s’ha de presentar la sol·licitud amb l’alta del vehicle o quan es compleixin els requesits de cada supòsit. Així mateix, el titular no ha de tenir deutes pendents (llevat que tinguin concedit ajornament o fraccionament)

La sol·licitud es pot tramitar telemàticament o de forma presencial. Per a l'atenció presencial es recomana demanar cita prèvia:
     per la web, seleccionant oficina Gestió tributària i tràmit Gestió dels tributs locals.
      trucant al tel. 93 483 28 13 o 93 483 28 12, en horari d'oficina. 

Fitxers relacionats