Twitter Facebook Instagram Youtube

Calendari del contribuent

En el calendari del contribuent podeu consultar la data de pagament dels tributs periòdics del municipi de Badalona.

Des de la web de l'ORGT, seleccionant municipi Badalona, es pot personalitzar i descarregar recordatoris dels terminis de pagament, veure la data de càrrec dels rebuts domiciliats, domiciliar rebuts i visualitzar la data de cobrament de tots els conceptes que l'ORGT recauda per aquest Ajuntament. 

Guia del contribuent 

Fitxers relacionats