Twitter Facebook Instagram Youtube

Es convoca la sessió del Ple del Consell de Mobilitat Sostenible i Transport Públic, d'acord amb allò previst
al Títol III del Reglament d’organització i funcionament del Consell, sessió que es celebrarà de
manera presencial, en la data, hora i lloc que s’indiquen a continuació:


DATA: 23 de març de 2023
HORA: 17:30 hores
LLOC: Sala de Premsa edifici El Viver (planta baixa)

Fitxers relacionats