Twitter Facebook Instagram Youtube

Equips d'atenció

Els Serveis Socials Bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials. S'adrecen a tota la població empadronada al municipi, especialment a aquelles persones, famílies i grups que es troben en situació d'especial necessitat.