Twitter Facebook Instagram Youtube

Què he de fer si vull iniciar un negoci?

Cal registrar l’activitat en el Cens Municipal d’Establiments Minoristes d’Alimentació. S’haurà de presentar la Declaració Responsable d’inici d’activitat d’establiments alimentaris. Aquest registre és gratuït. El servei de salut també assessora gratuïtament sobre la normativa sanitària que ha de complir el negoci. Per sol·licitar l’assessorament sobre establiments alimentaris cal demanar cita prèvia al Servei de Salut.

Per garantir uns aliments segurs cal complir el Reglament CE 852/2004 i 853/2004, a més de les lleis generals i específiques que regulen cada aliment. El Reglament CE 852/2004 assenyala a l’empresari com a responsable de garantir la seguretat en els aliments que produeix, transforma i distribueix.

Per saber la normativa específica i les condicions tecnico sanitàries aplicables a un negoci concret es poden consultar les fitxes de condicions higienicosanitàries dels establiments minoristes d’alimentació.