Twitter Facebook Instagram Youtube

Què són?

Les piscines són un espai d’esbarjo en el qual conflueixen gran nombre de persones. Per aquesta raó l’aigua es pot contaminar durant el seu ús i comportar un risc sanitari per als usuaris. La contaminació pot provenir de gèrmens, calçat, aigua sense control sanitari, productes químics mal utilitzats i, en el cas de piscines descobertes, de la contaminació atmosfèrica.