Twitter Facebook Instagram Youtube

Què puc fer per prevenir la legionel·la en la meva instal·lació?

  • Evitar retorns d’aigua i trams de canonada on s’estanqui l’aigua i utilitzar materials que dificultin el creixement de nutrients (biofilm) per la legionel·la.

  • Mantenir una temperatura de l’aigua dins la instal·lació que no afavoreixi el creixement del bacteri: en circuits d’aigua freda menor a 20 ºC i en circuits d’aigua calenta superior a 60 ºC.

  • Netejar i desinfectar les instal·lacions periòdicament per evitar l’aparició de biofilm.

  • Portar a terme un programa de manteniment higienicosanitari, principalment als equipaments que produeixen aerosols com són: els sistemes d’aigua sanitària, les torres de refrigeració i condensadors evaporatius, els equips de refredament evaporatiu, les centrals humidificadores industrials, els humidificadors, els sistemes d’aigua contra incendis, les piscines amb aigua climatitzada i sistemes d’aerosolització (cascades, jacuzzis...), les fonts ornamentals o transitables, els sistemes reg per aspersió, els sistemes de neteja de vehicles, els vehicles de neteja viària i els nebulitzadors de peixateries o fruiteries.

En definitiva, qualsevol tipus d'instal·lació que utilitzi aigua en el seu funcionament i produeixi aerosols que puguin suposar un risc per a la població, com recull la normativa Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.