Twitter Facebook Instagram Youtube

Control de plagues

Entre nosaltres viuen una gran diversitat d’éssers vius, la majoria inofensius i que no produeixen cap mena de problema. Alguns, en condicions òptimes de temperatura, humitat i aliments es poden multiplicar ràpidament fins a convertir-se en una plaga, com per exemple les aus urbanes, les paneroles, els mosquits o els rosegadors. Des del Servei de Salut realitzem actuacions de control de plagues a la via pública i els equipaments municipals, orientades a mantenir un llindar de tolerància de forma que no provoqui molèsties a la ciutadania. Totes les actuacions segueixen criteris de salut i mediambientals, proporcionals a la problemàtica a tractar.

Les plagues que afecten als espais privats són responsabilitat de la persona propietària de l’espai afectat.