Twitter Facebook Instagram Youtube

Aigua de consum humà

L’aigua de consum humà és la que s’utilitza per beure, cuinar, preparar aliments i altres usos en l’àmbit domèstic, comercial o industrial.

Aquesta aigua arriba als domicilis mitjançant la xarxa pública de distribució després de rigorosos controls. En el cas de Badalona les empreses responsables del subministrament són Aigües de Barcelona (AGBAR) i l’Associació de Propietaris Mas Ram. A partir del punt de lliurament, la responsabilitat del manteniment i neteja de la instal·lació interior recau en la propietat de l’edifici.

Per verificar-ne la qualitat el Servei de Salut fa analítiques periòdiques en punts representatius seleccionats o en domicilis particulars a demanda de la ciutadania, segons el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tècnicosanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament.