Twitter Facebook Instagram Youtube

Què cal fer si tinc les canonades de plom?

La presència de canonades de plom, material freqüent en les construccions anteriors al 1980, sovint altera la qualitat de l’aigua a les aixetes de la ciutadania. En determinades condicions, part del plom de les canonades pot ser alliberat a l’aigua de consum i arribar a superar el límit legislat.

El plom pot ser tòxic per la salut humana, per això es recomana substituir totes les parts de plom de les xarxes internes. Hi ha mesures que minimitzen l’exposició al plom, com són:

– Deixar córrer l’aigua de l’aixeta una estona abans de beure-la per aconseguir una renovació de l’aigua retinguda a les canonades, sobretot si no s’ha consumit l’aigua en un període llarg de temps.

– És recomanable no fer servir l’aigua calenta ni per a beure ni per a cuinar, ja que és possible que contingui una major concentració de plom.