Twitter Facebook Instagram Youtube

Què cal fer si tinc els dipòsits interns?

L’existència de dipòsits interns d’aigua, sovint situats als terrats dels edificis de finques antigues, tradicionalment s’utilitzaven per garantir la disponibilitat d’aigua a les llars. Avui, però, poden esdevenir focus de problemes. La manca de manteniment i higiene d’aquestes instal·lacions pot provocar l’esgotament del desinfectant de l’aigua servida i, a vegades, fer proliferar alguns microorganismes. El pas de l’aigua pels dipòsits interns pot provocar problemes per manca de pressió. Així, és recomanable substituir els dipòsits interns per una connexió directa a la xarxa. Quan l’eliminació dels dipòsits sigui impossible convé tenir present que:

  • Han d’estar tancats per prevenir l’accés de persones alienes, però a la vegada ser accessibles per realitzar-hi les operacions de neteja.
  • Han d’estar tapats amb una coberta impermeable que ajusti perfectament
  • Han de buidar-se i netejar-se com a mínim un cop a l’any. Durant les operacions de neteja s’ha de tancar la clau que connecta el dipòsit amb les xarxes interiors de l’edifici i informar els veïns de la realització de la neteja. Els productes utilitzats han de complir amb la normativa.