Twitter Facebook Instagram Youtube

Salut i Escola és un programa transversal entre el Departament de Salut i el Departament d’Educació que promou la col·laboració dels centres educatius i els serveis de salut comunitària arreu del territori per millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac, i la promoció d'una alimentació saludable.

Es desenvolupa als centres educatius de secundària –preferentment de segon cicle- dins la xarxa de centres públics i concertats de Catalunya, a través de la Consulta Oberta. Aquesta és un espai d'atenció directa i de consulta adreçat a adolescents que s'ofereix dins del centre educatiu amb un/a professional d'infermeria que es desplaça des del CAP. La funció d'aquest/a professional d'infermeria és resoldre dubtes de salut, detectar problemes de salut, psicològics o socials, sense entrar en diagnòstics ni tractaments, realitzar escolta activa, detectar senyals d’alarma, facilitar eines als adolescents per identificar els problemes i acompanyar-los o derivar-los en l’orientació cap a l’atenció dins del Sistema Sanitari. Els alumnes hi poden accedir de manera espontània o derivats pel professor, tutor o famílies, amb garanties de privacitat i confidencialitat.